I  działalność promocyjna i edukacyjna na rzecz zdrowia                     publicznego w kraju i za granicą

 

I  udzielanie pomocy Instytutowi Zdrowia Publicznego,                       Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego
   w Krakowie, innym jednostkom Uniwersytetu Jagiellońskiego           oraz innym jednostkom naukowym

 

I  finansowanie badań naukowych

 

I  tworzenie funduszy stypendialnych dla studentów
   i pracowników naukowych

 

I  współpraca z ośrodkami naukowymi, organizacjami                         rządowymi, innymi organizacjami pozarządowymi,                           stowarzyszeniami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi

   oraz innymi instytucjami i podmiotami

 

działalność promocyjna na rzecz Instytutu Zdrowia Publicznego,     Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych jednostek naukowych     w kraju i za granicą

 

I  działalność poligraficzna, wydawnicza i inna gospodarcza               wspomagającą realizację celu istnienia Fundacji

 

działalność charytatywna

 

prowadzenie projektów i grantów w dziedzinie zdrowia                     publicznego

 

prowadzenie działalności edukacyjnej

NASZE GŁÓWNE CELE

kontakt

działania

o nas

nasz sklep

Już w sprzedaży
książka

"Komentarz do ustawy z dnia 9 listopada 1995 r.
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych"

Cena 90,00 zł  brutto plus koszt wysyłki

działalność charytatywna

 

finansowanie badań naukowych

 

prowadzenie działalności edukacyjnej

 

prowadzenie projektów i grantów w dziedzinie zdrowia publicznego

 

tworzenie funduszy stypendialnych dla studentów

  i pracowników naukowych

 

działalność promocyjna i edukacyjna na rzecz zdrowia publicznego w kraju

  i za granicą

 

działalność poligraficzna, wydawnicza i inna gospodarcza wspomagającą 

  realizację celu istnienia Fundacji

 

działalność promocyjna na rzecz Instytutu Zdrowia Publicznego

  Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych jednostek naukowych w kraju

  i za zagranicą

 

współpraca z ośrodkami naukowymi, organizacjami rządowymi, innymi

  organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami krajowymi

  i zagranicznymi oraz innymi instytucjami i podmiotami

 

udzielanie pomocy Instytutowi Zdrowia Publicznego, Wydziałowi Nauk

  o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, innym jednostkom 

  Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innym jednostkom naukowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZE GŁÓWNE CELE

NAJNOWSZE:
Bezpłatne porady lekarskie dla dorosłych i dzieci
z Ukrainy